Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Arbeta med jämställdhet

Barn som cyklar

 

 -  

 

Steg 1 - Bli medveten

Att bli medveten om diskriminerande mönster i den egna verksamheten. är en förutsättning för att kunna lyckas i jämställdhets- och likabehandlingsarbete. En del saker är lätta att se, men det mesta är "fördolt" för oss, eftersom det upplevs som "naturligt".

De flesta pedagoger svarar att de självklart strävar efter att ge flickor och pojkar lika villkor. Ingen vill ju medvetet medverka till diskriminering. Men omedvetet bär vi med oss samhällets värderingar om kvinnor och män och dessa är inte jämställda!

Att bli medveten är att tillägna sig ett genusperspektiv, att lära sig se sin egen verksamhet med nya ögon. En process som kan ta tid - det kräver observation av den egna verksamheten - men som ger aha-upplevelser och nya insikter hos pedagogen.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -