Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Arbeta med jämställdhet

 

Flicka och pojke leker affär

 -  

 

 

Flicka och pojke spelar sträningstrument

 

 

 

Pojke trär pärlor

 

 

 

Barn planterar

 

 

 

Flicka och pojke leker med barbiedockor

 

 

 

Cyklande barn

Stödfrågor förskola och förskoleklass - Analys och reflektion

Placering

 • Varför är barnen placerade där de har sin plats i samlingen, vid matbordet, på vilan?
 • Har de själva bestämt sin plats, är de placerade för att underlätta för pedagogerna eller för att undvika bråk?
 • Vem/vilka befinner sig de vuxna närmast? Varför?

Närhet

 • Vilka barn befinner sig de vuxna närmast under dagen, flickorna eller pojkarna?
 • Vilka barn har pedagogerna mest kroppskontakt med, flickor eller pojkar? Varför och på vilket sätt?
 • Vilka barn får mest ögonkontakt, flickor eller pojkar? Varför?

Språket

 • Vilka barn talar pedagogerna mest med?
 • Vilka barn får tillsägelser?
 • Vilka barn får frågor?
 • Vilka barn talar mest vid samlingar och måltider?
 • Hur mycket följdfrågor får de barn som säger något?
 • Vem berättar eller säger något rakt ut, flickor eller pojkar?
 • Vad har pedagogerna för tonfall när de talar med flickor resp pojkar?
 • Har pedagogerna olika ordval till flickor resp pojkar?
 • Hur långa är samtalen med flickor resp pojkar? Är det skillnad?
 • Vilket kroppsspråk använder pedagogerna till flickor resp pojkar?
 • Vilka ord använder pedagogerna när de beskriver flickor resp pojkar?
 • Använder flickor och pojkar språket i lika stor utsträckning eller använder någon mer ljud och gester?

Uppmärksamhet

 • Vilka barn får tillsägelser och uppmaningar?
 • Vilka barn får negationer, dvs nej och inte?
 • Vilka barn får beröm? Vad får de beröm för, hur de är eller vad de gör?
 • Vilka barn diskuteras mest på personalmöten och i fikarummet?
 • Om pedagogen hjälper eller talar med ett barn, får andra barn avbryta? Är det någon skillnad om det är en pojke eller flicka avbryter?
 • Vilka aktiviteter är pedagogerna hindrar eller avbryter?

Ansvar

 • Vem ber pedagogerna om hjälp med något? Ber de flickor och pojkar om hjälp med olika saker?
 • Hur hanterar pedagogerna ett nej, när de ber barnen om hjälp? Accepterar de ett nej oavsett om det kommer från en flicka eller pojke?
 • Vilka barn hjälper pedagogerna av/på med kläderna? Vilka ber om hjälp? Vilka får mest hjälp och vilka får klara sig mest själv?
 • Vilka barn blir klara först? Varför?
 • Skickar all barn maten vidare vid matbordet? Hur göra flickor resp pojkar när de vill ha mer mat?

Leken

 • Var leker barnen? Nära eller långt borta från den vuxne?
 • Vilket material använder barnen när de leker?
 • Med vilka barn och med hur många leker flickor resp pojkar?
 • Vad tränas/stimuleras i flickornas resp pojkarnas lek?
 • Vad uppmuntrar pedagogerna barnen att leka med?
 • Deltar pedagogerna i barnens lek? Deltar de mer i flickors eller pojkars lekar?
 • Finns det lekar/aktiviteter som inte är tillåtna på förskolan och som pedagogerna avbryter eller avleder? Är det flickors eller pojkars aktiviteter/lekar?
 • Hur löses konflikter av flickor resp pojkar?
 • Hur använder flickor och pojkar språket i leken?
 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -