Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Arbeta med jämställdhet

 -   Flicka leker med rockring

Stödfrågor fritidshem - Analys och reflektion

  • Vad väljer flickor och pojkar för aktiviteter på fritids? Var befinner sig flickor och pojkar i lokalerna?
  • Vem leker barnen med inomhus respektive utomhus?
  • Var befinner sig de vuxna i förhållande till barnen? Är de närmare flickorna eller pojkarna?
  • Söker barnen nya aktiviteter eller väljer de oftast det de redan kan? Är det någon skillnad mellan flickor och pojkar?
  • Hur löser flickor resp pojkar konflikter?
  • Vad tränas/stimuleras i flickor resp pojkars lek?
  • Finns det lekar som ej är tillåtna, vilka pedagogerna avbryter eller avleder? Är det flickors eller pojkars aktiviteter?

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -