Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Arbeta med jämställdhet

 

Forbollsmatch

 -  

 

 

Ungdomar sitter runt bordet

 

 

 

Pojkar i skolkorridor

 

 

 

Barn framträder på scen

Stödfrågor för skolan

Placering

 • Vem sitter var och varför i klassrummet, i matsalen? Var sitter de flesta flickorna resp pojkarna?
 • Hur sker sammansättning av grupper vid olika aktiviteter? Hur ser fördelningen av flickor – pojkar ut i arbetsgrupper när eleverna får välja själva?
 • Var befinner sig flickor och pojkar på rasterna? Vad gör de på rasterna?

Närhet

 • Vilka barn befinner sig de vuxna närmast under dagen, flickorna eller pojkarna?
 • Vilka barn har pedagogen mest kroppskontakt med, flickor eller pojkar? Varför och på vilket sätt?
 • Vilka barn får mest ögonkontakt, flickor eller pojkar? Varför?
 • Hur länge stannar pedagogen och hjälper flickor resp pojkar?
 • Hur är pedagogen placerad när den hjälper flickor resp pojkar?

Uppmärksamhet

 • Vilka aktiviteter får mest uppmärksamhet under observationen?
 • Vilka aktiviteter är det pedagogerna hindrar eller avbryter?
 • Vilka elever får tillsägelser och uppmaningar?
 • Vilka elever får beröm? Vad får de beröm för, hur de är eller vad de gör?
 • Vilka elever diskuteras mest på personalmöten, elevårdsmöten och i fikarummet?
 • Vilka elever får hjälp? Hur gör de för att få hjälp? Vilka får hjälp först? Vilka får vänta längst?
 • Om pedagogen hjälper eller talar med en elev, får andra elever avbryta? Är det någon skillnad om det är en pojke eller flicka avbryter?
 • Vilka elever rör sig ofta i klassrummet?
 • Vilka elever är aktiva och vilka är passiva?

Språket

 • Vilka elever talar pedagogen mest med? Vilka får tillsägelser? Vilka får frågor?
 • Vem berättar eller säger något rakt ut, flickor eller pojkar?
 • Vad har pedagogerna för tonfall när de talar med flickor resp pojkar?
 • Har pedagogerna olika ordval till flickor resp pojkar?
 • Hur långa är samtalen med flickor resp pojkar? Är det skillnad?
 • Vilket kroppsspråk använder pedagogerna till flickor resp pojkar?
 • Vilka ord använder pedagogerna när de beskriver flickor resp pojkar?
 • Använder flickor och pojkar språket i lika stor utsträckning eller använder någon mer ljud och gester?

Ansvar

 • Vem tar pedagogen hjälp av? Accepteras ett nej lika oavsett om det kommer från en flicka eller pojke?
 • Vilka elever anser pedagogen mest pålitliga i gruppen?
 • Vilka kommer ingång själva med uppgiften och vilka söker hjälp?
 • Hur länge får eleverna pröva innan pedagogen hjälper dem med uppgiften?

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -