Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Arbeta med jämställdhet

Boll som går i basketmålet.

Hur uppnår vi målen?

 -  

Steg 3 - Följa upp

Förändrings- och utvecklingsarbeten behöver följas upp och utvärderas, så även jämställdhets- och likabehandlingsarbetet.

Arbetet måste synliggjöras och dokumenteras, så att pedagogerna verkligen ser vilka förändringar som har skett. Det är lätt hänt i den välfyllda och stressiga tillvaro är är många pedagogers vardag, att sjävla görandet tar mycket av kraften och att dokumentation och uppföljning kommer på efterkälken.

Arbetet måste också utvärderas för att ge möjlighet att se om de uppsatta målen och läroplanens mål uppfylls.

För att leva vidare behöver också de nyvunna insikterna och beslutade förändringar, som arbetet lett fram till, infogas i styrdokument och planer för verksamheten.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -