Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - förskola

Pippibok

 

 

 

Polismössa

 -  

 

 

Hjälm på marken

 

 

 

Banböcker

 

 

 

Utklädningskläder

Ge förebilder

Observationer och analys:

 

Barnböcker

Vid granskning av barnböcker, slås man fort av dominansen av manliga huvudpersoner. Forskning visar att ungefär 70% av bilderböckernas huvudpersoner är manliga (SOU 2004:115). Dessutom finns det många könsstereotypa karaktärer i böckerna, som busiga pojkar och stillsamma flickor. Men det finns också böcker om starka och modiga flickor och ömsinta pojkar. Vanliga visor och ramsor har också ofta manliga huvudpersoner.

Snopp och vadå?

Pojkar har en snopp, men vad har flickor? Det är en fråga som många pedagoger har frågat sig. Det finns många nedvärderande namn på kvinnors könsorgan, men flickor har rätt till ett namn på sitt eget könsorgan, som inte är skambelagt. Det är flera tillfällen under dagen som barnens könsorgan nämns, till exempel vid toalettbesök; ”har du torkat snoppen, Pelle?” och ”har du torkat dig Lisa?”. Om det inte namnges, blir flickors könsorgan osynliggjort, det finns inte.

Yrken

En förskoleklass lät barnen berätta om vad de ville arbeta med när de blev stora. Pedagogerna blev förskräckta när de såg hur könsstereotypa bilder barnen hade av yrken. Pojkarna ville bland annat bli idrottsproffs, snickare, doktor och köra lastbil medan flickorna ville bli dagisfröken, jobba i affär och hjälpa gamla. Barnen hade en tydlig traditioinell symbolisk förståelse av manliga och kvinnliga yrken (jämför med Hardings genusteori).

Åtgärder:

Genusgranska böcker

Genusgranska nya böcker innan de köps in och sovra bland de böcker som redan finns på förskolan, för att få en bättre genusbalans i bokhyllan. Pröva också att vid sagoläsningen med barnen lyfta fram och diskutera könsotraditionella egenskaper hos sagofigurernas, till exempel att Emils syster Ida var jättemodig som lät sig hissas upp i flaggstången. En saga kan läsas på många sätt.

Mål:

Att ge både flickor och pojkar ska få förebilder i sagor och ramsor.

Snopp och snippa

Flera förskolor har idag anammat ordet snippa som namn för flickornas könsorgan. Det har lanserats av RFSU och är ett enkelt ord som har en stor chans att bli lika naturligt som snopp. Men förankra och disktuera även med föräldrarna innan ni bestämmer er.

Mål:

Att flickor ska få namn på alla sina kroppsdelar och därmer kroppskännedom

Yrkesförebilder

Pedagogerna i förskoleklassen arbetade med ett yrkestema och tog hem arbetskläder till utklädningsvrån, där det hitills mest funnits kvinnokläder. Det tog hem arbetshandskat, hjälmar, kepsar och andra saker som förknippas med yrkeslivet. De arrangerade också, med hjälp av föräldrarna, besök på en arbetsplats där det arbetade en kvinnlig elektriker och fick besök på förskolan av en manlig sjuksköterska. Det gav upphov till många samtal om vem som kan arbeta med vad.

Mål:

Att vidga barnens bilder av manliga och kvinnliga yrken.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -