Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - förskola

Lek med djur

 

 

Billeksaker

 

 -  

Hand bygger me kapplastavar

 

 

Händer som lyfter fram en bricka

 

 

Samsas om leksaker

 

 

Husgerådsleksaker

 

 

Pärlor i askar

Lek inomhus

Observation och analys


Flera förskolor har observerat att det i leken finns skillnader mellan flickor och pojkar. När barnen själva får bestämma i den fria leken, leker de ofta i könsskilda grupper och i könstypiska mönster. Flera pedagoger har också noterat att placeringen av materialet och namnen på rummen, kan förstärka de traditionella mönstren . Pojkarna är gärna i kuddrummet (ofta det största rummet på avdelningen) eller i rummet med byggleksaker. Flickorna är gärna i dockvrån och i pysselrummet.

Här är en sammanställning av observerade skillnader:

1. Använder rummet olika:

Pojkar:

Leker ofta i grupper om fyra eller fler
Rör sig mycket i leken - gärna i kuddrummet
Använder en stor del av rummet i leken
Använder stor rörelser i leken och har ofta kroppskontakt
Söker sig gärna bort från pedagogerna

Flickor:

Leker ofta i grupper om två – tre
Leker mer stillsamma lekar - gärna i dockvrån
Använder en mindre del av rummet
Använder inte så stora rörelser i leken
Leker ofta nära pedagogerna

2. Samspelar olika i leken

Pojkar:

Leker ofta bredvid varandra, har ofta inte så stort samspel
Tävlar och konkurrerar ofta i leken
Har lite samtal och dialog, men mycket ljud
Testar gränser
Har ofta en hierarki med en ledare

Flickor:

Har ofta ett tydligt samspel
Hjälper och tar hänsyn till varandra
Mycket samtal och dialog
Låg ljudnivå
Håller sig gärna inom bestämda ramar
Söker ofta likhet

3. Väljer olika material:

Pojkar: Konstruktionsleksaker, bilar, tågbana
Flickor: dockor, lekkök, utklädningssaker, pyssel, rit- och målarsaker.

Resultatet blir att barnen tränar könstraditionella mönster som:

Pojkar: olikhet, konkurrens, grovmotorik, att ta plats och experimentera
Flickor: likhet, samspel, finmotorik, lyssna på varandra och visa omsorg.

Åtgärder:

Valstund

Flera förskolor organiserar en ”Valstund”. Barnen får välja mellan fyra olika aktiviteter, till exempel baka med plastdeg, bygga med tågbana, bygga med lego eller rita/måla. Antalet barn per grupp är begränsat och barnen måste pröva alla aktiviteter innan de får välja samma igen. Barnens namn står på lista på väggen och varje gång börjar valet på olika ställen i listan, så att inte barnen hamnar i samma grupp varje gång. Barnen får träna:

  • att göra egna val
  • få kontakt med och leka med alla barn i gruppen
  • pröva och utforska olika material

Flick- och pojkgrupper

En förskola låter flickorna ibland leka utan pojkar med konstruktionsleksakerna. En pedagog är med och ger tips och idéer för leken. Ibland får pojkarna vara utan flickor i små grupper med aktiviteter där samtal och dialog är viktigt. Pedagogen kan till exempel läsa en saga och pojkarna får i uppgift att återberätta och illustrera sagen med teckningar.

Delta i pojkarnas lek

På flera förskolor har pedagogerna bestämt sig för att delta mer i pojkarnas lekar. De söker upp pojkarna i det rum där de är i och hoppar in i deras lek. Där försöker de stärka samspel i leken och bryter de negativa hierarkier som kan finnas. De är till exempel domare i brottningsturneringar, publik vid uppvisningar med legoflygplan, hjälper till att bygga borgar och är riddare i olika lag,

Omöblering

Flera förskolor beskriver hur de har möblerat om och flyttat material. En förskola tog bort de gamla namnen Lekhallen och Dockvrån och döpte om rummen med barnen. Det blev Samlingsrummet , där det idag finns Hemmet med dockor, lekkök och byggleksaker tillsammans. I Gula rummet samsas lego och barbiedockorna. I Bokrummet finns riddar mantlar, prinsessslöjor, hjälmar och andra utklädningskläder. Där finns också böcker och möjlighet att lyssna på musik. Nya materialkombinatier ger nya möjligheter att leka.

Nya namn på dockvrån

Dockvrån har bytt namn på många förskolor och kompletterats med annat material. Nya namn är Huset, Hemmet, Lilla Rummet, Hemvrån. Nya namn ger nya möjligheter att leka. I Huset går det att både leka mamma, pappa, barn och göra en affär eller restaurang.

 

Mål:

  • Att fler flickor och pojkar ska leka med varandra
  • Att flickor och pojkar vidgar sina möjligheter att leka
  • Att flickor och pojkar utforskar allt material på förskolan

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -