Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - förskola

Cyklande flicka

 -  

 

 

Barn gräver i sandlådan

 

 

 

Barnhand på ryggen

 

 

Lek utomhus

Observationer och analys:


Fllickors och pojkars lek skiljer sig ofta åt vid lek utomhus, både i skogen och på förskolans gård.

Några observationer:

Pojkar:

Rör sig ofta över stora ytor i grupper om fyra eller fler
Rör sig med stora rörelser en bit bort från de vuxna
Gruppen har ofta en ledare och deltagare kan ofta bytas ut under leken
Det är inte ovanligt med kroppskontakt i leken, ibland hårdhänt

Flickor:

Leker ofta i mindre grupper på en ganska begränsad yta
Det är oftast mer stillsamma lekar än pojkarna
De befinner sig gärna nära de vuxna
De släpper mer sällan in nya deltagare i leken
Har inte så mycket kroppskontakt i leken

Åtgärder

Skogen

En förskola delar vid skogsvistelsen flickor och pojkar en stund i olika grupper. Pojkarna får leka lekar som tränar samarbete och flickorna får springa och röra sig över stora ytor.

Gemensam lek på gården

För att stimulera gemensamma lekar på gården, arrangerar en förskola lekar där alla kan vara med. Det är lekar som ”Bro, bro och breja”, ”Hunden och benet” och likande.

Kampen om cyklarna

På förskolan observerades att flickorna sällan hade tillgång till cyklarna på gården. Pojkarna tog dem först och lämnade sällan ifrån sig dem. Efter samtal med barnen, bestämde pedagogerna att vissa dagar är det flickornas och vissa dagar är det pojkarnas tur att har cyklarna. Detta gäller oavsett om alla cyklar är upptagan eller inte. Barnen fann sig snabbt i denna ordning.

Positiv beröring

Ett sätt att motverka hårdhänt kroppskontakt är att arbeta med positiv beröring i form av massage. Pedagogerna masserar barnen i små grupper. Barnen ligger till exempel på madrasser i en mörklagd avgränsad del av rummet. Barnen kan senare massera varandra, i form av en massagesaga. Flera förskolor har god erfarenhet av detta arbetssätt och anser att det skapar ett lugnare klimat mellan barnen.

Pedagoger deltar i pojkarnas lek

Istället för att bara kontrollera var pojkgruppen är, så går pedagogerna idag fram till dem och deltar i leken. De uppmuntrar lekar som bryter negativa hieariker och hjälper pojkarna att gör regler när de har svårt att leka juste.

Mål:

Att flickor och pojkar ska leka tillsammans och vidga sitt sätt att leka.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -