Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - förskola

Barn som gräver med lekspade

 

 -  

Kläder  på bordet utomhus

Minska negativ uppmärksamhet

Observationer och analys:

Pedagogerna är ofta medvetna om att de ger mer tillsägelser till pojkar än flickor. De vet också att pojkar kan att testa gränserna för pedagogernas tålamod. Pojkarna får ofta höra ordet INTE, vilket inte ger så mycket vägledning om vad de kan göra som alternativ till vad de inte får göra.

Pedagoger berättar också om att pojkarna många gånger har svårt att vänta på sin tur. De söker mer handgripligt pedagogernas uppmärksamhet, till exempel kommer fram och ställer sig bredvid pedagogen. Videoobservationer visade att pedagogen då oftast avbryter med det de håller på med, till exempel hjälpa ett annat barn, för att ställa upp på pojkarnas krav. När det kom fram en flicka till pedagogern, bad henne oftast att vänta. De kunde konstatera att de därmed använde en härskarteknik, de osynliggjorde det barn, som fick vänta.

Förändring:

Undvik ordet INTE

Pedgogerna försöker minska antalet tillsägelser och undvika ordet INTE genom att:

  • Ställa frågor till barnet: ”vilka regler har vi för att springa inom hus?”
  • Ge tillåtelse: ”det går fint att gå här inne!”
  • Ge alternativ: ”gå istället pojkar, det är bättre här inne!”
  • Ge beröm: ”vad bra det är om ni går istället”

Stopp-handen

Metoden ”stopp-handen” används av många förskolor. Om den vuxne är upptagen och ett annat barn kommer och avbryter, sätter den vuxne upp en hand som markerar ”stopp; jag hör och ser att du vill ha hjälp, men du får vänta tills jag är klar”. Pedagogen avbryter inte det hon gör och tittar inte ens på barnet, innan hon är klar. Flera förskolor berättar att stopp-handen också har tagits över och används av barnen gentemot varandra.

Mål:

  • Att minska negativ uppmärksamhet och att markera att alla barn är lika mycket värda.
 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -