Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - förskola

 

Barnfötter under samlingsstunden

 

 

 

Handdocka

 

 

 

Matstund

 

 

 

Barnhänder breder en smörgås

 -  

Samling och Måltider

1. Samling

 

Observationer och analys:

I förskolans samling är ofta målet att varje barn ska utrymme att prata och lyssna på varandra. Observationer visar att pojkarna gärna dominerar samlingen. De har ofta svårt att sitta still, tar talutrymme och får ofta negativ uppmärksamhet och tillsägelser från pedagogerna.

 

Åtgärder:

Handdockan Plupp

En förskoleavdelning använder en handdocka vid namn Plupp i samligen. Den ger barnet ordet när barnet håller i dockan. De kan tala till eller genom dockan. De ser att de barn som inte brukar säga så mycket i samlingen, mest flickor, har lättare att tala med stöd av Plupp.

Talboll

En annan avdelning använder en ”talboll” vid samling. Det är bara den som håller i bollen som får tala. Alla får vänta tills de har fått bollen och ingen får avbryta. Pedagogerna noterade att pojkarna blev lite ställda när talbollen infördes. De var så vana vid att få och behålla ordet. Effekten är att fler barn talar vid samlingen.

Mindre grupper

Ytterligare ett sätt att öka möjligheten för att få tala vid samlingen, är helt enkelt att dela in barnen i två grupper på samlingen, för att ge alla individer möjlighet att tala och bli lyssnade på.

Mål:

  • att alla barn ska talutrymme vid samlingen.

 

2. Måltider

 

Observationer och analys:

Flera förskolor har observerat ”hjälpfröknar”. Det är flickor som skickar mat och hjäper till att lägga upp till andra. Det är inte ovanligt att samtalet vid bordet domineras av pojkar, särskilt om det sitter flera pojkar vid samma bord.

 

Åtgärder:

Pojkbesök vid flickornas bord.

Förskoleavdelning sätter sina fem flickor vid ett eget bord. Motivet är att de ska få ”tala klart” utan att bli avbrutna, vilket de blev när det satt flera pojkar med vid bordet. De placerar också ibland en pojke vid flickornas bord, för att han ska få träna "samtalsteknik". Flickorna är bra på att lyssna på varandra och föra ett samtal.

Skilda flick- och pojkbord

Förskolavdelningen har infört skilda flick- och pojkbord för att flickorna inte ska serva pojkarna, vilket de i sina observationer såg att ofta var fallet. De vill att flickorna ska få tänka mer på sin egen måltid. Ett annat motiv är att flickorna ska kunna ta för sig mer i samtalet vid bordet och få mer talutrymme.

Buffédukning

Buffédukning blev lösningen för en avdelning. Alla barn får gå och hämta sin mat. De får träna på att klara sig själva och beräkna sin portion. När alla har tagit sin mat och satt sig vid bordet, blir det ett större utrymme för att träna samtal och språk. De vuxna ser till att inger får avbryta och att alla kommer till tals. Pedagogerna ser att barnen genom buffédukningen har blivit mer självständiga vid matbordet. De klarar mer själva, till exempel att skära upp sin mat. Det är idag mer samtal och konversation vid matbordet, när det inte behöver diskuteras hur maten ska skickas, av och till vem.

Mål:

  • Att alla barn ska ta ansvar för sin egen måltid
  • Att barnen ska kunna föra ett samtal vid matbordet där alla är delaktiga
 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -