Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - förskola

Flicka leker med tågbana

 

 -  

Ett barn som tar en bok ur en bokhylla.

 

 

Samling

 

 

Boken Pyret, författare Ingvor Goyeryd och illustratör Leif E Eriksson.

 

 

Barn som tar en leksak från ett annat barn.

Språk och dialog

Observationer och analys:

Flera förskolor har observerat att de samtalar mindre med pojkarna än med flickorna. Pedagogernas förväntningar är att pojkarna sällan ”har tid” att prata med dem, eftersom de är fokuserade på sin lek. Pojkarna leker ofta en bit bort ifrån pedagogerna, så det blir inte så många ”naturliga” tillfällen till samtal.

Några observationer:

Pojkarna nickade, flickorna svarade

En pedagog observerade att hennes kollega vid flera tillfällen tog kontakt med pojkar och flickor på olika sätt, när hon avslutade leken på gården. Till de pojkar som lekte en bit bort, ropade hon att det var dags att avsluta leken och gå in. Hon ropade ett par gånger tills någon av pojkarna viftade med handen eller nickade som tecken på att de hade hört henne. Till den grupp barn som lekte i sandlådan intill henne, oftast flickor, gick hon fram, samtalade en stund och bad dem sedan plocka ihop sina saker. När pedagogerna reflekterade tillsammans blev de varse att de ofta gjorde så under dagen. Det kändes lätt att gå fram och samtala med flickorna, medan de mer kände att de störde pojkarna.

Samtalsstöd och avbrott

Vid matbordet såg pedagogerna att det ofta var flickorna som stödde samtalen. De lyssnade på den som talade, kom med egna inlägg i ämnet och ställde frågor. De avbröt sällan den som talade, utan föll in i samtalet, när det blev ett uppehåll. Pojkarna deltog också i samtalen, men avbröt oftare talaren och kunde ofta mitt i ett samtal, ta ordet och börja prata om något helt annat.

Språkmognad

Vid en småbarnsavdelning blev pedagogerna medvetna om att deras förväntningar att pojkar börjar tala senare flickor är vad flickor gör, gjorde att de stiumlerade pojkarnas talförmåga mycket mindre. De skulle vänta tills pojkarna var tillräckligt ”mogna”. På en videoobservation av en frukost med fyra flickor och två pojkar i åldern 2-3 år, såg pedagogerna hur de vände sig till de fyra flickorna och bjöd in dem i ett gemensamt samtal, gång på gång. Pojkarna fick deras uppmärksamhet, men de bjöds inte in samtalet. Pedagogernas förklaring var att pojkarna ännu inte hade ett tillräckligt språk för kunna delta i samtalet. Nästa reflektion blev då vilka barn det var som bäst behövde språkstimulans, de som redan talar bra eller de som ännu inte gör det?

Åtgärder:


Hitta språkträningstunder

Småbarnsavdelningen har letat fram ”språkträningsstunder” i vardagens rutiner, där de ägnar tid åt att stimulera de barn som inte talar så mycket, vilket mest är pojkar. De har delat in barnen i tre grupper vid på- och avklädning i hallen. Det ger dem mer tid att samtala med barnen. De ägnar mer tid åt att samtala med de barn som inte talar så mycket vid matbordet och tänker vid placeringen på att det är lättare att få samtalskontakt med någon som man kan se i ögonen, det vill säga sitter mittemot pedagogen. I sandlådan sätter de sig hos barnen och bjuder in dem till samtal.

Pratar mer med pojkarna

Idag ropar inte pedagogerna längre bara till pojkarna utan går fram och talar med dem. De accepterar inte bara ett tecken eller en nick som svar, utan vill att pojkarna tittar på den som talar och svarar med ord. De varierar placeringarna vid matbordet, så att det blir bra samtal. Det innebär att det ibland bara är pojkar vid bordet med en pedagog som styr samtalet och ibland blandade bord flickor – pojkar efter pedagogernas bedömning av hur intensiv träningen behöver vara.

Pojkbesök vid flickbordet

Avdelningen fem flickor får sitta vid ett eget bord för att få chans att "tala klart". De är duktiga på att föra dialog, lyssna och samtala. Ibland får en eller två pojkar sitta med vid deras bord för att få träna samtalsteknik.

Mål:
Att stimulera barnens, särskilt pojkarnas, språk och dialog

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -