Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - förskola

Ett barn som går balansgång

 

 

Leksaker

 

 

 

 -  

Stärk självkänslan

Observation och analys:

Pedagoger har observerat att både de och föräldrar gav flickorna uppmärksamhet för de kläder de hade på sig när de kom på morgonen. Flickorna visade upp sina kläder och fick höra att de var fina och söta. Det är ett sätt att objektifiera (härskarteknik) flickorna. Att få mycket uppmärksamhet för sitt utseende riskerar att ge barnet en självkänsla som är kopplad till utseendet. Det var heller inte ovanligt att pojkar på samma sätt fick höra att de var ”tuffa” eller "häftiga", när de hade tröjor med Batman eller andra figurer på.

Vidare observerades att pojkarna ofta fick beröm för hur de använde sin kropp, till exempel ”vad stark du är” eller ”vad fort du sprang”. Flickorna fick mest beröm för vad de gjorde, till exempel att de ritade fint eller hjälpte till.

Självkänslan är en grundläggande känsla av att "jag duger som jag är". Att jag är okej oavsett hur jag ser ut eller gör. Om barnet får mycket positiv uppmärksamhet för hur det ser ut eller vad det gör, det vill säga uppmärksamhet som värderar barnet, kan ett misslyckande eller fel kläder få barnet att känna sig värdelöst.

Förändring:


Uppmärksamma personen, inte utseende eller prestation

 • Pedagogerna möter varje barn i tamburen på morgonen med hälsningsfrasen: ”Hej, hur är det med dig idag?”
 • När barnet visar upp nya kläder, säger pedagogen något positivt om plagget och något som vänder uppmärksamheten till barnet, t ex ”Tröjan är blå som himlen, vet du något annat som är ljusblått?” eller ”Bra att få en varm tröja nu när det är vinter, eller vad tycker du?”
 • Värdera inte barnets utseende
 • Fokusera på barnet, inte prestationen, till exempel: ”vad starka ben du har som kan springa så långt”, ”vad roligt att ni har byggt båten tillsammans”, ”vad fina ögon du har som kan hitta så fina färger att måla:”

Uppmuntra det otypiska

Genom att uppmuntra, stötta och ge positiv uppmärksamhet stärker man barnens självkänsla. Om barnet får träna på nya förmågor och samtidigt få uppmuntran och stöd, skapas en positiv självbild. Särskilt gäller det vid kompensatoriskt arbete, det vill säga att vidga flickors och pojkars förmågor, sjävlständighet för flickor och samhörighet för pojkar.

Det kan uppnås genom att:

Flickor:

 • Stärks i det positiva att vara olika
 • Får erövra känslan av att ta få ta plats i gruppen
 • Får tävla och kämpa
 • Göra sin röst hörd

Pojkar:

 • Får känna närhet
 • Uppmuntras att visa omsorg och hjälpsamhet
 • Ges ord för och stöd att samtala om känslor
 • Stimuleras att samarbeta två och två

Mål:

 • Att se och bekräfta barnet för deras egen person
 • Att vidga barnens förmågor

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -