Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - skola

Närbild händer och tangentbord.

 

 

 

Flickor går åt varsitt håll

 -  

 

 

Basket

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensatoriskt arbete

Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Eleverna stimuleras att pröva och träna nya förmågor och situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nytt förhållningssätt hos pedagogerna eller genom en mer organiserad verksamhet.

Kompensatoriskt arbete kan sammanfattas i att stärka självständighet hos flickor och samhörighet hos pojkar. Självständighet innebär att kunna uttrycka sin vilja i små och större grupper, att kunna ta egna initiativ, att stå för sina åsikter och att kunna sätta gränser. Samhörighet innebär att kunna samspela bra i mindre och större grupper att kunna lyssna, att kunna uttrycka egna känslor och att förstå och respektera andras känslor.

Flera av de lärande exemplen på webbplatsen visar exempel på hur pedagoger kan arbeta för att förverkliga det. Här kommer ytterligare några kortfattade tips för inspiration till kompensatoriskt arbete.

Tips för kompensatoriskt arbete:

 • Ge flickor i alla åldrar stöd att experimentera och utvecklas inom dataområdet
 • Inför schema för användning av dator/lärplattor, så att alla elever får tillgång till dem
 • Dela fysik- och tekniklektioner så att flickor får experimentera och arbeta utan att behöva jämföra sig med pojkar
 • Låt pojkar reflektera över sitt lärande i muntlig och skriftlig form
 • Låt flickor träna att tala inför grupp
 • Träna flickor att argumentera och debattera
 • Synliggör flickors olikheter, uppmuntra dem att vara olika varandra
 • Ge flickor uppmuntran för de är starka, tuffa och smarta
 • Ge pojkar uppmuntran för de är hjälpsamma och omtänksamma
 • Uppmuntra flickor att vara ledare, till exempel leda yngre elevers aktiviteter
 • Uppmuntra pojkar att vara positiva ledare som sätter gränser och uppmuntrar gruppen
 • Träna pojkar i samspel i små grupper och parvis, till exempel i problemlösning
 • Träna pojkar att lyssna
 • Träna pojkar i omsorg och låt dem vara faddrar för yngre elever

Mål: att ge flickor och pojkar fler förmågor än de som ryms inom de traditionella könsmönstren.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -