Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Litteraturtips och länkar

Bokryggar

 

 

Länkar till en gunga får symbolisera området Länksamling.

 

 

 

 

 -  

Lärande exempel - Skola

Lärande kulturer

 • Fanny Ambjörnsson, "I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietejer", Ordfront
 • Anna Sofia Lundgren, "Tre år i g. Perspektiv på kropp och kön i skolan", Symposioum
 • Jesper Fundberg, "Kom igen gubbar", Carlssons

Läromedel

 • Moira von Wright, "Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?", Skolverket

En rapport om en granskning av ett urval av läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan där fem aspekter har analyserats: etnisk. tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning:

 • "I enlighet med skolans värdegrund?", Skolverket

Två rapporter om läromedel från Delegationen för jämställdhet i skolan:

Självkänsla och grupputveckling

 • Ulrika Auno, Kerstin Brandelius-Johansson, "Stärk och utveckla eleven!", Natur och Kultur
 • "Inspiration - för att stärka individen och gruppen i skolan", se webbplatsen Friends

Kill- och tjejgrupper

 • Katrin Byreus-Hagen, Kjell Snickars, "Risken finns - ett material för killgrupper", Folkhälsoinstituet
 • Christian Fridh, Magnus Sjägren, Peter Söderström, "Normal, eller? Ledarmaterial för att sätta killar i rörelse, Sensus
 • Katrin Byreus-Hagen, "Grus och Glitter, ett material för sig som vill arbeta med tjej-grupper, KSAN
 • Ambjörnsson med flera, "Ett hjärta i jeans och andra texter av tjejer om tjejers grejer.", Alfabeta

Studiemiljö

Ett material från om likabehandling och aktivt arbete med elever på högstadiet och gymnasiet:

 • Karin Kjellberg, "Snacka om jämställdhet", Rädda Barnen, se www.rb.se

Genus i olika ämnen

 • "Jämställdhet gör världen rikare!", Den Globala Skolan, SIDA är ett material som an användas av flera i ämnen både i grund- och gymnasieskolan
 • Kristina Lindström, "Flickornas historia", Alfabeta
 • Kristina Lindström, "Flickornas historia Europa", Raben & Sjögren
 • "Kvinnohistoria", bok och tv-program från Utbildingsradion
 • Rickard Jonsson, "Blatte betyder kompis, Om maskulinitet och språk i en högstadieskola", Ordfront

Två böcker om genus för elever:

 • Johanna Nilén, Sara Nilsson, "Genusboken", Liber
 • Helena Josefsson , "Genus - hur påverkar det dig?", Natur och Kultur

Böcker om jämställdhet och likabehandling för grundskolans elever:

 • Pernilla Starfelt, "Lika som bär", Eriksson & Lindgren
 • Sassa Buregren; "Demokratihandboken", Tiden
 • Sassa Buregren, "Lilla Feministboken", Tiden

 

En länk om Amnestys projekt och material för likabehandling; "Sneställt - om kön, makt och våld"

www.amnesty.se/snestallt

 

En länk om teknikundervisning:

CETIS, Centrum för tekniken i skolan, webbplats för teknikundervisning

 

Material för mediagranskning:

Allt är möjligt! Webbplats för mediagranskning

 • Konsumentverket, "Drömprinsen och glamourgullet"

 

 

 

 

 

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -