Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Litteraturtips och länkar

Bokryggar

 

 

Länkar till en gunga får symbolisera området Länksamling.

 

 

 

 

 -  

Lärande exempel - Skola

Lärande kulturer

 • Anna Sofia Lundgren, "Tre år i g. Perspektiv på kropp och kön i skolan", Symposium
 • Anne-Sofie Nyström, ”Att synas och höras utan att synas lära. En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetshandlingar i gymnasieskolan”, Uppsala Universitet
 • Jesper Fundberg, "Kom igen gubbar", Carlssons

Läromedel

 • Moira von Wright, "Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?", Skolverket

En rapport om en granskning av ett urval av läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan där fem aspekter har analyserats: etnisk. tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning:

 • "I enlighet med skolans värdegrund?", Skolverket

Två rapporter om läromedel från Delegationen för jämställdhet i skolan:

Genus i olika ämnen

 • "Jämställdhet gör världen rikare!", Den Globala Skolan, SIDA är ett material som kan användas av flera ämnen både i grund- och gymnasieskolan
 • Kristina Lindström, "Flickornas historia", Alfabeta
 • Kristina Lindström, "Flickornas historia Europa", Raben & Sjögren
 • "Kvinnohistoria", bok och tv-program från Utbildningsradion

Två böcker om genus för elever:

 • Johanna Nilén, Sara Nilsson, "Genusboken", Liber
 • Helena Josefsson , "Genus - hur påverkar det dig?", Natur och Kultur

Böcker om jämställdhet och likabehandling för grundskolans elever:

 • Pernilla Starfelt, "Lika som bär", Eriksson & Lindgren
 • Sassa Buregren; "Demokratihandboken", Tiden
 • Sassa Buregren, "Lilla Feministboken", Tiden

Material för mediagranskning:
Allt är möjligt! Webbplats för mediagranskning

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -