Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Litteraturtips och länkar

Bokryggar

 

 

Länkar till en gunga får symbolisera området Länksamling.

 

 

 

 

 -  

Arbeta med jämställdhet

 

En webbplats med stöd för arbete med jämställdhet på flera olika områden, inklusive förskola och skola, är Sveriges Kommuner och Landstings webbplats www.jamstall.nu.

Skolverket ger på sin webbplats exempel på jämställdhetarbete i förskola och skola: www.skolverket.se

 

Förskola

Några böcker som beskriver jämställdhetsarbete i förskolan och ger konkreta tips och exempel på hur arbetet kan bedrivas är:

 • Kajsa Svaleryd, "Genuspedagogik", Liber
 • Kajsa Wahlström, "Flickor, pojkar och pedagoger", Utbildningsradion
 • Kristina Henkel, "En jämställd förskola", www.jamstallt.se
 • Britta Olofsson, "Modiga prinsessor & ömsinta killar", Lärarförbundet
 • Charlotta John & Pamela von Sabljar, "Elfte steget - vägen dit", Elfte stegets webbplats
 • Eva-Karin Wedin, "Jämställdhetsarbete i förskola och skola", Norstedts juridik

Om skäll och utskällningar av barn och särskilt pojkar handlar boken:

 • Erik Sigsgard, "Utskälld", Liber

En bok som tar upp skönlitteratur och genus i förskolan är:

 • Lena Kåreland (red), "Modig och stark - eller ligga lågt", Natur och Kultur

Två material med tips om jämställdhetsarbete:

 

Skola

Några böcker som beskriver aktivt jämställdhetsarbete och ger tips och exempel:

 • Kajsa Svaleryd, "Genuspedagogik", Liber
 • Charlotta John & Pamela von Sabljar, "Elfte steget - vägen dit, www.elftesteget.se
 • Jorun Gulbrandsen, "Är skolan till för Karin eller Erik?", Studentlitteratur
 • JämO: "Att våga hoppa jämfota", www.jamombud.se
 • Myndigheten för skolutveckling, "Hur är det ställt? Tack ojämt!"
 • Elisabeth Öhrn, "Könsmönster i förändring? - en kunskapsöversikt om unga i skolan", Skolverket
 • Eva-Karin Wedin, "Jämställdhetsarbete i förskola och skola", Norsteds Juridik
 • Anikka Nasiell och Lisa Bjärbo, "Boken om läslust. En handbok om att väcka ungas läsintresse 7-15 år", Barnens bokklubb
 • Janne Bromseth och Hanna Wildow, "Man ka ju inte läsa om bögar i någon historiebok. Skolors förändringsarbeten med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet", Stiftelsen Friends

 

Pedagogisk dokumentation

Två böcker till stöd i observations- och kartläggningsarbetet:

 • Ingrid Pramling Samuelsson, Marita Linddahl, "Att förstå det lilla barnet värld - med videons hjälp", Liber
 • Hillevi Lenz Tagutchi, "Varför pedagogisk dokumentation?", HLS förlag

Allmänt

På webbplatsen Uppsatser.se publiceras uppsatser av studenter på svenska universitet och högskolor. Där kan man hitta intressanta texter från bland annat studenter på lärarutbildningar, vilka kan inspirera till eget arbete i både förskola och skola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -