Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Litteraturtips och länkar

Bokryggar

 

 

Länkar till en gunga får symbolisera området Länksamling.

 

 

 

 

 -  

Skolledarens roll

Skolinspektionen har gjort ett flertal inspektioner utifrån läroplanernas mål om jämställdhet och likabehandling och deras rapporter innehåller råd och krav på förskolor och skolor för att uppnå dessa mål:
Skolinspektionens webbplats

Om arbete med jämställdhet och genus i förskola och skola:

  • "Om vilja och tilltro. Ledarperspektiv på Björkhagsskolans resa mot målet jämställd arbetsplats", Meyers
  • Eva Amundsdotter, "Strategier för förändring - på väg mot den jämställda arbetsplatsen.", Länsstyrelsen i Skåne län
  • SKL, ”Maskulinitet och jämställd skola. Arbete för ökad trygghet och bättre skolresultat.”
 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -