Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Litteraturtips och länkar

Ett barn som tar en bok ur en bokylla.

 

 

 

Länkar till en gunga får symbolisera området Länksamling.

 

 

 

 

 -  

Vad är jämställdhet?

Information om diskriminering i arbetsliv och skola finns på:
Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Aktuell jämställdhetspolitik och utredningar finns på:
Regeringens webbplats

Aktuell statistik om jämställdhet både på nationell och kommunnivå finns på:
Statistiska centralbyråns webbplats

Jämställdhet i förskola och skola

Jämställdhet i förskola och skola beskrivs i:
"Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete", SOU 2006:75, Delegationen för jämställdhet i förskolan

"Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?", SOU 2009:64, Delegationen för jämställdhet i skolan.

Skolverket beskriver och ger exempel på både verksamhet och stödmaterial för jämställdhetsarbete på sin webbplats:
Skolverkets webbplats

En bok som beskriver hur skolans utbildningsresultat har förändrats för flickor och pojkar under de senaste 50 åren är:

  • Emma Leijsne, ” Fördel kvinna. Den tysta utbildningsrevolutionen”, Natur och Kultur

Genus och genusteori

Två webbplatser med information om aktuell genusforskningen:

Böcker som tar upp genus och genusteori på ett utförligt sätt:

  • Yvonne Hirdman, "Genus - om de stabilas föränderliga former", Liber
  • Hillevi Lenz Taguchi, "In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism."

HLS förlag

  • Judith Butler, ”Genustrubbel”, Daidalos förlag

Fokus särskilt på förskola/skola och genus har:

Inte bara kön

Information om homo- och bisexuellas rättigheter, etnisk diskriminering och diskriminering på grund av funktionsvariation finns på:
Diskrimineringsombudsmannens webbplats

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter och dess ungdomsorganisation - RFSL Ungdom, har varsin innehållsrik webbsida med information och material att ta del av:

En webbplats som har en särskild avdelning för skolan om hedersnormer, hedersförtryck och tvångsäktenskap är:
hedersfortryck.se

Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor, Mucf, har material om jämställdhet, lhbtq-personer, våld och kön, varav flera även riktar sig till unga. Läs mer på webbplatsen:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Frågor som rör lhbtq-personer:

  • Fanny Ambjörnsson, ”Vad är queer?”, Natur och Kultur Akademisk

Fokus på förskola och skola vad gäller klass och etnicitet har:

  • Fanny Ambjörnsson, ”I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer”, Ordfront
  • Rikard Jonsson, ”Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola.”, Ordfront
 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -