Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Litteraturtips och länkar

Bokryggar

 

 

 

Länkar till en gunga får symbolisera området Länksamling.

 

 

 

 

 -  

Vad är jämställdhet ?

 

Diskrimineringsombudsmannens webbplats ger information om diskriminering i arbetsliv och skola: www.do.se

Aktuell jämställdhetspolitik och utredningar finns på regeringens webbplats:
www.regeringen.se

Statistiska centralbyrån har aktuell statistik om jämställdhet både på nationell och kommunnivå

www.scb.se

 

Jämställdhet i förskola och skola

Jämställdhet i förskola och skola beskrivs i:

"Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete", SOU 2006:75, Delegationen för jämställdhet i förskolan

"Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?", SOU 2009:64, Delegationen för jämställdhet i skolan. Läs mer om delegationens arbete och andra publicerade skrifter på www.jamstalldhetiskolan.se

Skolverket beskriver och ger exempel på både verksamhet och stödmaterial för jämställdhetsarbete på sin webbplats: www.skolverket.se

Genus och genusteori

 

Två webbplatser med information om aktuell genusforskningen :
Nationella sekretariatet för genusforskning, www.genus.se
Vetenskaprådet
www.vr.se

Högskoleverket ger ut en serie häften om forskning med genusperspektiv i sammanlagt 13 vetenskapsområden. De kan beställas eller laddas ner på:
Högskoleverkets webbplats

 

Böcker som tar upp genus och genusteori på ett utförligt sätt:

 • Yvonne Hirdman , "Genus - om de stabilas föränderliga former", Liber
 • Robert Connel , "Om genus", Daidalos
 • Ylva Elvin-Nowak, Helene Thomsson; "Att göra kön", Albert Bonniers förlag
 • "Vad vet en genusvetare?", Utbildningsradion
 • Hillevi Lenz Taguchi, "In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism", HLS förlag

Fokus särskilt på förskola/skola och genus har:

 • Lilla Genushäftet, pdf, nytt fönster
 • Maria Hedlin , "Jämställdhet - den del av skolans värdegrund", Liber
 • Helena Josefson, "Genus hur påverkar det dig?", Natur och Kultur
 • Johanna Nihlen och Sara Nilsson; "Genusboken", Liber

Utbildningsradion har tv-program, böcker och webbplatser om genus, förskola och skola:

Lärarresurs till Genusmaskineriet, Utbildningsradion

Inte bara kön

Information om homo- och bisexuellas rättigheter, etnisk diskriminering och diskriminering på grund av funktionshinder hos Diskrimineringsombudsmannen: www.do.se

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter och dess ungdomsorganisation - RFSL Ungdom, har varsin innhållsrik webbsida med information och material att ta del av:

RFSL Ungdom ger ut "BRYT" ett metodmaterial för skolan om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Kan laddas ner från www.rfslungdom.se.

Projektet ”Under ytan” handlar om normer och värderingar kring sexuell läggning i skolan. Projektet utgår från heteronormen, alltså den norm som förutsätter att alla är heterosexuella. Under ytan ger lärare praktisk kunskap om frågor kring sexuell läggning, heteronormativitet och homofobi.

www.ytan.se

Projektet Under ytan ger ut två material:

 • "Tyst i klassen? - Om lärares arbete kring sexuell läggning"
 • "Liv i lärarrummet - om sexuell läggning och arbetsmiljö i skolan"

Styrdokument

Styrdokument för förskolans och skolans arbete med jämstäldlhet och likabehandling, finns samlade på Skolverkets hemsida:

www.skolverket.se

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -